Training Persoonlijke uitstraling, kwaliteiten en profileringSta sterker met een bewuste uitstraling, authentiek vanuit je kwaliteiten, krachtig vanuit je talenten en profilerend vanuit je vermogens
 • ik wil weten welke van mijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden ik hoe in kan zetten om mijn uitstraling te versterken, beter begrepen te worden en beter, daadkrachtig en effectiever over te komen op mijn omgeving
 • ik wil mijn kwaliteiten verder ontwikkelen, weten hoe ik over kom, wat het effect daar van is en hoe anderen mij zien
 • ik wil werken aan mijn non-verbale en verbale houding en uitstraling zodat ik anderen gemakkelijker meekrijg, minder weerstand ondervind en sterker overkom zonder in te leveren op mijn authenticiteit en persoonlijkheid
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Effectiever in persoonlijke gesprekken en groepenWord een goede gesprekspartner, beweeg je makkelijker en sterker in gesprekken met anderen en in groepen en weet beter te overtuigen en op het gespreksverloop te anticiperen
 • ik wil weerstand, gedrag en feedback vanuit verschillende invalshoeken en karakters leren begrijpen en hoe ik dit zo kan ombuigen dat ik mijn gespreksdoelen beter haal en vaker tevreden uit een gesprek kom
 • ik wil duidelijker overkomen zowel verbaal als non-verbaal, consistent worden in mijn uitingen, serieus genomen worden, mijn mening of visie over kunnen brengen en leren hoe ik verschillend met verschillende typen personen om kan gaan
 • ik wil meer kunnen bereiken in gesprekken met verschillende soorten personen, mijn standpunten beter over kunnen brengen, sneller begrepen worden en beter kunnen beargumenteren
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Talentontwikkeling, zelfreflectie en persoonlijke kwaliteitenHaal het meeste uit je talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid en die van anderen, zodat je evenwichtiger in het leven staat, minder stress ervaart en meer controle hebt.
 • ik wil mij bewust worden van de invloed die ik heb op mijn omgeving en hoe anderen mij zien, ik wil begrijpen waarom anderen op mij reageren zoals ze doen en hoe ik dit kunt sturen
 • ik wil inzicht hebben in mijn eigen talenten, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en hoe ik deze beter kan benutten; ik wil weten wat het beste bij mijn persoonlijkheid past en hoe ik hier op kan anticiperen
 • ik wil begrijpen waarom de omgang met bepaalde typen personen mij makkelijker afgaat dan met anderen en waarom de uitingen van sommigen moeilijker voor mij zijn of mij raken terwijl ik ze van anderen weer goed kan hebben
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Beïnvloeden en overtuigen in relaties en gesprekkenBouw aan je skills om gesprekken en de uitkomsten daarvan in lijn te zetten met je doelen. Bouw actief aan relaties leer gesprekken om te buigen en beïnvloeden.
 • ik wil meer nuance kunnen aanbrengen in mijn communicatie om tijdens het gesprek zowel de loop, de sfeer, de relatie, het gedrag van de ander, de ontvangst van de boodschap en het resultaat van het gesprek te kunnen beïnvloeden
 • ik wil leren hoe ik gesprekssituaties en relaties constructief om kan buigen door vanuit respect en kennis van de eigen en andere persoon te weten welke technieken voor beiden tot het gewenste doel leiden
 • ik wil meer inzicht en invloed krijgen in gesprekken en situaties en signalen sneller oppakken om deze vroegtijdig naar de gewenste richting om te buigen en ongewenste, aanvallende, verdedigende, escalerende of onbevredigende eindresultaten te voorkomen
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Assertief, zichtbaar en overtuigend in groepen en gesprekkenVoel je sterker en weerbaarder in een één-op-één gesprek, werkoverleg of onder nieuwe mensen, word zichtbaarder en weet je makkelijker neer te zetten op een manier die past bij de verwachtingen én je persoonlijkheid
 • ik wil beter grenzen kunnen aangeven, mij minder makkelijk laten overrulen, mij minder snel persoonlijk aangesproken voelen en opkomen voor mijn standpunten en mening zonder dat dit weerstand oproept
 • ik wil mijzelf sterker voelen als ik onder anderen ben, sneller aansluiting vinden en mij minder geïntimideerd voelen bij mensen die sterker zijn dan ik door hun gedrag te begrijpen en te weten hoe ik hier mee om kan gaan
 • ik wil begrijpen waarom ik geen initiatief neem of geen zelfvertrouwen heb op de juiste momenten, waarom anderen mij kunnen overschaduwen en hoe ik dit kan veranderen
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Jezelf ‘verkopen’ voor consultants, sollicitanten, freelancers en adviseursBereik meer in gesprekken waarbij je de ander moet overtuigen om met jou in zee te gaan, je advies te volgen of waar je je idee moet pitchen of presenteren aan anderen
 • ik wil weten wat mijn kwaliteiten zijn en begrijpen hoe ik deze overtuigend om kan zetten in een succesvol gesprek, optimaal gebruik makend van signalen, de vraag achter de vragen, technieken en interventies
 • ik wil leren hoe ik gesprekssituaties kan doorzien, resultaten aan kan zien komen, vroegtijdig kan bijsturen en meer succes kan krijgen in gesprekken door anderen beter in te kunnen schatten, signalen oppakken hoe het gesprek verloopt, hoe jij het doet en hoe de ander er in zit
 • ik wil weten hoe ik zowel mijn gedrag, uitingen en gevoel kan bijsturen bij directe feedback, miscommunicatie, confrontatie en kritiek maar ook bij subtiele signalen van opportunities, meegaandheid, weerstand, irritaties, onwaarheden, bluffen, acceptatie of onduidelijkheid
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Persoonlijke kracht, motivatie en communicatieBouw aan je persoonlijke kracht en vaardigheden vanuit je kwaliteiten, vergroot je impact, word zelfbewuster en evenwichtiger en weet in je communicatie de juiste snaar te raken zodat dat je wordt onthouden, meer draagvlak krijgt, respect geniet en sterkere relaties kunt onderhouden
 • ik wil de volgende stap zetten om meer te halen uit mijn kwaliteiten, het heft in handen nemen en als persoon krachtiger en met meer vertrouwen over komen
 • ik wil begrijpen hoe ik in elkaar zit, wat bij mij past en mij drijft, wat mijn belemmeringen zijn en wat het gevolg daarvan is voor mijn rol en positie in mijn werk en privéleven, hoe mijn karakter en ervaringen mij naast in de weg zitten ook kunnen helpen om sterker te worden
 • ik wil weten hoe ik mijn persoonlijkheid, talent en kwaliteiten kan inzetten om verder te groeien, anderen gemakkelijker te overtuigen, mijn presence te vergroten, meer charisma te krijgen en mijn innerlijke gevoel in lijn kan krijgen met mijn uitstraling naar de buitenkant
Lesdagen6 dagen verspreid over 6 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 2.895,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Communiceren, inspireren, overtuigen en beïnvloedenTrek je manier van communiceren en zelfbewustzijn naar een hoger plan en word effectiever, bewuster, sensitiever en vaardiger in het omgaan met en lezen van anderen, bereik meer met minder weerstand, vind aansluiting en verbind
 • ik wil vaardig worden in het effectief omgaan met verschillende soorten mensen, mijzelf beter begrijpen en hoe ik reageer in verschillende situaties, leren om anderen te begrijpen en in beweging te krijgen, te inspireren, leiden, motiveren, coachen en verbinden
 • ik wil mijn kwaliteiten in mijn communicatie optimaal inzetten, mijn impact vergroten op mijn omgeving, leren om doelgerichter met situaties en relaties om te gaan om deze direct te verbeteren en anderen naar mij laten openstellen
 • ik wil meer grip krijgen in hoe ik overkom op anderen en hoe ik daar mee om ga, wil situaties en onderlinge relaties snel overzien, weten hoe ik hier op in speel en hoe ik ideeën om kan zetten in draagvlak, acceptatie en resultaten
Lesdagen6 dagen verspreid over 6 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 2.995,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Assertief worden, zijn en overkomen in twee keer drie wekenOnze meest uitgebreide assertiviteitstraining waarin je naast je communicatie en houding ook aan de slag gaat met je persoonlijkheid, je emoties en zelfinzicht
 • Ik wil begrijpen wat mijn persoonlijkheid is, welke uitdagingen of valkuilen daarbij horen en waarom ik niet op de juiste momenten assertief ben of wel ben maar niet zo over kom
 • ik wil begrijpen waarom ik geen initiatief neem of geen zelfvertrouwen heb op de juiste momenten, waarom anderen mij kunnen overschaduwen of waarom ik me zo aangesproken kan voelen en hoe ik dit kan veranderen
 • ik wil mijzelf sterker voelen als ik onder anderen ben, sneller aansluiting vinden bij personen en groepen en mij minder geïntimideerd voelen bij mensen die sterker zijn dan ik door hun gedrag te begrijpen en te weten hoe ik hier mee om kan gaan
Lesdagen6 dagen verspreid over 6 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 2.995,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Motiveren, coachen en succesvol aansturenHaal meer potentieel uit je team, trek je manier van communiceren en zelfbewustzijn naar een hoger niveau en word evenwichtiger, consistenter, bewuster en effectiever als leider en in het omgaan met en lezen van anderen
 • ik wil door inzicht in gedragingen, verwachtingen, persoonlijkheden, karakters en persoonskenmerken kunnen inschatten hoe ik anderen het beste kan benaderen, inspireren, aansturen, bijsturen, motiveren, overtuigen of mee kan krijgen
 • ik wil begrijpen wat mijn kwaliteiten en talenten zijn en hoe ik deze in kan zetten om meer draagvlak te krijgen, anderen te laten groeien en hen te motiveren, minder weerstand en meer respect te krijgen en succesvoller te worden in mij persoonlijke en zakelijke leven
 • ik wil meer awareness ontwikkelen om signalen op te pikken uit mijn omgeving, problemen van ver aan zien leren komen, onvrede of weerstand vroegtijdig herkennen, zien wat anderen denken maar niet uitspreken
Lesdagen6 dagen verspreid over 6 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 2.995,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Intelligent omgaan met je talenten, kwaliteiten en persoonlijkheidOnze meest uitgebreide training om in twee keer drie dagen het maximale te halen uit je talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid en die van anderen, zodat je evenwichtiger in het leven staat, minder stress ervaart en meer controle hebt.
 • ik wil inzicht hebben in mijn eigen talenten, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en hoe ik deze beter kan benutten; ik wil weten wat het beste bij mijn persoonlijkheid past en hoe ik hier op kan anticiperen
 • ik wil mij bewust worden van de invloed die ik heb op mijn omgeving en hoe anderen mij zien, ik wil begrijpen waarom anderen op mij reageren zoals ze doen en hoe ik dit kunt sturen
 • ik wil begrijpen waarom de omgang met bepaalde typen personen mij makkelijker afgaat dan met anderen en waarom de uitingen van sommigen moeilijker voor mij zijn of mij raken terwijl ik ze van anderen weer goed kan hebben
Lesdagen6 dagen verspreid over 6 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 2.995,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Training Gevorderd communiceren, profileren, emotionele intelligentie en non-verbale vaardighedenIn deze vervolgtraining voor gevorderden leer je anderen te 'lezen', positief beïnvloeden en bereiken. Deze training is ontwikkeld als verdiepingstraining op een van onze basistrainingen
 • ik wil leren luisteren wat er impliciet gezegd wordt en 'lezen' wat er niet gezegd wordt en mijzelf aanleren om beter te schakelen, de loop van het gesprek kunnen beïnvloeden, situaties te keren en gesprekken op tijd bij te sturen, de vraag achter de vraag te achterhalen en de waarheid boven tafel te krijgen
 • ik wil beter inzicht krijgen in hoe ik relaties kan versterken, gesprekken succesvoller kan laten verlopen, meer draagvlak, respect en empathie kan krijgen en mij zakelijk makkelijker kan bewegen in sociaal uitdagende situaties
 • ik wil gedrag, uitingen en emoties bij mezelf en anderen leren herkennen, begrijpen en ombuigen en hierdoor in staat zijn om effectiever te worden in mijn communicatie met anderen en beter kunnen anticiperen op gesprekken en situaties
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw, alles inclusief
startdatatoplocatiedetails
Communicatie
Effectief communiceren
Succesvol beïnvloeden
Persoonlijke kracht
Solliciteren
Houding & uitstraling
Persoonlijke uitstraling
Profileren
Assertiviteit en overtuigen (drie weken)
Assertiviteit en overtuigen (twee keer drie weken)
Leidinggeven
Overtuigen en beïnvloeden
Profileren voor leidinggevenden
Aansturen en coachen
Verkopen & adviseren
Jezelf 'verkopen' in gesprekken
Overtuigen en beïnvloeden
Profileren voor verkopers en adviseurs
Excelleren in communiceren en beïnvloeden
Talentontwikkeling & kwaliteiten
Zelfreflectie, talentontwikkeling en kwaliteiten
Intelligent omgaan met je talenten
Persoonlijke kracht, motivatie en communicatie
Assertiviteit
Assertiviteit en overtuigen (drie weken)
Assertiviteit en overtuigen (twee keer drie weken)
Persoonlijke uitstraling
Assertief profileren