Training Persoonlijke uitstraling, kwaliteiten en profileringSta sterker met een bewuste uitstraling, authentiek vanuit je kwaliteiten, krachtig vanuit je talenten en profilerend vanuit je vermogens
 • ik wil weten welke van mijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden ik hoe in kan zetten om mijn uitstraling te versterken, beter begrepen te worden en beter, daadkrachtig en effectiever over te komen op mijn omgeving
 • ik wil mijn kwaliteiten verder ontwikkelen, weten hoe ik over kom, wat het effect daar van is en hoe anderen mij zien
 • ik wil werken aan mijn non-verbale en verbale houding en uitstraling zodat ik anderen gemakkelijker meekrijg, minder weerstand ondervind en sterker overkom zonder in te leveren op mijn authenticiteit en persoonlijkheid
 • ik wil begrijpen waarom ik en anderen wel of juist niet charismatisch, sterk of zwak, zeker of onzeker overkomen, welke invloed dit op mij en anderen heeft en hoe ik hier mijn voordeel mee kan doen
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw
Inbegrepenalles inclusief, geen bijkomende kosten
Intake indien gewenstgratis met je eigen trainer
startdatatoplocatiedetails
Training Effectiever worden in persoonlijke gesprekken en groepenWord een goede gesprekspartner, beweeg je makkelijker en sterker in gesprekken met anderen en in groepen en weet beter te overtuigen en op het gespreksverloop te anticiperen
 • ik wil meer kunnen bereiken in gesprekken met verschillende soorten personen, mijn standpunten beter over kunnen brengen, sneller begrepen worden en beter kunnen beargumenteren
 • ik wil weerstand, gedrag en feedback vanuit verschillende invalshoeken en karakters leren begrijpen en hoe ik dit zo kan ombuigen dat ik mijn gespreksdoelen beter haal en vaker tevreden uit een gesprek kom
 • ik wil duidelijker overkomen zowel verbaal als non-verbaal, consistent worden in mijn uitingen, serieus genomen worden, mijn mening of visie over kunnen brengen en leren hoe ik verschillend met verschillende typen personen om kan gaan
 • ik wil het verloop en de uitkomst van gesprekken kunnen inschatten en bijsturen, verwachtingen en gedragingen kunnen begrijpen om in minder tijd en met meer effect persoonlijke en zakelijke gesprekken te kunnen voeren
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw
Inbegrepenalles inclusief, geen bijkomende kosten
Intake indien gewenstgratis met je eigen trainer
startdatatoplocatiedetails
Training Zichtbaar, overtuigend en daadkrachtig worden in groepen en gesprekkenVoel je sterker en weerbaarder in een één-op-één gesprek, werkoverleg of onder nieuwe mensen, word zichtbaarder en weet je makkelijker neer te zetten op een manier die past bij de verwachtingen én je persoonlijkheid
 • ik wil mijzelf sterker voelen als ik onder anderen ben, sneller aansluiting vinden en mij minder geïntimideerd voelen bij mensen die sterker zijn dan ik door hun gedrag te begrijpen en te weten hoe ik hier mee om kan gaan
 • ik wil begrijpen waarom ik geen initiatief neem of geen zelfvertrouwen heb op de juiste momenten, waarom anderen mij kunnen overschaduwen en hoe ik dit kan veranderen
 • ik wil beter grenzen kunnen aangeven, mij minder makkelijk laten overrulen, mij minder snel persoonlijk aangesproken voelen en opkomen voor mijn standpunten en mening zonder dat dit weerstand oproept
 • ik wil begrijpen waar ik voor sta, wat mijn zelfbeeld is, wat mijn mogelijkheden en belemmeringen zijn om assertief te durven zijn en hoe ik verder kan groeien om zelfverzekerder en zichtbaarder over te komen
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw
Inbegrepenalles inclusief, geen bijkomende kosten
Intake indien gewenstgratis met je eigen trainer
startdatatoplocatiedetails
Training Persoonlijke kracht, motivatie en communicatieBouw aan je persoonlijke kracht en vaardigheden vanuit je kwaliteiten, vergroot je impact, word zelfbewuster en evenwichtiger en weet in je communicatie de juiste snaar te raken zodat dat je wordt onthouden, meer draagvlak krijgt, respect geniet en sterkere relaties kunt onderhouden
 • ik wil de volgende stap zetten om meer te halen uit mijn kwaliteiten, het heft in handen nemen en als persoon krachtiger en met meer vertrouwen over komen
 • ik wil begrijpen hoe ik in elkaar zit, wat bij mij past en mij drijft, wat mijn belemmeringen zijn en wat het gevolg daarvan is voor mijn rol en positie in mijn werk en privéleven, hoe mijn karakter en ervaringen mij naast in de weg zitten ook kunnen helpen om sterker te worden
 • ik wil weten hoe ik mijn persoonlijkheid, talent en kwaliteiten kan inzetten om verder te groeien, anderen gemakkelijker te overtuigen, mijn presence te vergroten, meer charisma te krijgen en mijn innerlijke gevoel in lijn kan krijgen met mijn uitstraling naar de buitenkant
 • ik wil het gedrag en de uitingen van anderen en mijzelf kunnen interpreteren, weten hoe ik hierop kan anticiperen en hoe ik op een gepaste manier meer draagvlak kan krijgen en respect van je omgeving kan krijgen om verder te komen als persoon en in mijn werk
Lesdagen6 dagen verspreid over 6 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 2.895,00 excl. btw
Inbegrepenalles inclusief, geen bijkomende kosten
Intake indien gewenstgratis met je eigen trainer
startdatatoplocatiedetails
Training Excelleren in communiceren, inspireren, overtuigen en beïnvloedenTrek je manier van communiceren en zelfbewustzijn naar een hoger plan en word effectiever, bewuster, sensitiever en vaardiger in het omgaan met en lezen van anderen, bereik meer met minder weerstand, vind aansluiting en verbind
 • ik wil vaardig worden in het effectief omgaan met verschillende soorten mensen, mijzelf beter begrijpen en hoe ik reageer in verschillende situaties, leren om anderen te begrijpen en in beweging te krijgen, te inspireren, leiden, motiveren, coachen en verbinden
 • ik wil meer grip krijgen in hoe ik overkom op anderen en hoe ik daar mee om ga, wil situaties en onderlinge relaties snel overzien, weten hoe ik hier op in speel en hoe ik ideeën om kan zetten in draagvlak, acceptatie en resultaten
 • ik wil mijn kwaliteiten in mijn communicatie optimaal inzetten, mijn impact vergroten op mijn omgeving, leren om doelgerichter met situaties en relaties om te gaan om deze direct te verbeteren en anderen naar mij laten openstellen
 • ik wil leren om met een getraind oog naar situaties, personen en relaties te kijken en hierdoor informatie op te pakken die de ander prijsgeeft zonder dit uit te spreken; ik wil personen en hun kenmerken doorzien, alerter zijn en in mijn gesprekken de output resultaatgericht kunnen beïnvloeden
Lesdagen6 dagen verspreid over 6 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 2.995,00 excl. btw
Inbegrepenalles inclusief, geen bijkomende kosten
Intake indien gewenstgratis met je eigen trainer
startdatatoplocatiedetails
Training Adequaat omgaan met gedrag, uitingen, emoties en gesprekssituatiesIn deze vervolgtraining voor gevorderden leer je anderen te 'lezen', positief beïnvloeden en bereiken
 • ik wil gedrag, uitingen en emoties bij mezelf en anderen leren herkennen, begrijpen en ombuigen en hierdoor in staat zijn om effectiever te worden in mijn communicatie met anderen en beter kunnen anticiperen op gesprekken en situaties
 • ik wil leren luisteren wat er impliciet gezegd wordt en 'lezen' wat er niet gezegd wordt en mijzelf aanleren om beter te schakelen, de loop van het gesprek kunnen beïnvloeden, situaties te keren en gesprekken op tijd bij te sturen, de vraag achter de vraag te achterhalen en de waarheid boven tafel te krijgen
 • ik wil beter inzicht krijgen in hoe ik relaties kan versterken, gesprekken succesvoller kan laten verlopen, meer draagvlak, respect en empathie kan krijgen en mij zakelijk makkelijker kan bewegen in sociaal uitdagende situaties
 • ik wil anderen leren doorzien, gesprekssituaties aan kunnen zien komen en hier adequaat op kunnen anticiperen met behoud van de goede relatie
Lesdagen3 dagen verspreid over 3 weken
Groepsgroottemaximaal 6 deelnemers
Investering€ 1.495,00 excl. btw
Inbegrepenalles inclusief, geen bijkomende kosten
Intake indien gewenstgratis met je eigen trainer
startdatatoplocatiedetails